Anna vaalilupaus – tukiliitto nostaa esiin kolme tärkeää teemaa

Yhdenvertaisuus ei ole maailmassa valmiina, vaan uudelta eduskunnalta vaaditaan tekoja. Kehitysvammaisten Tukiliitto nostaa ennen eduskuntavaaleja esiin nämä kolme tärkeää teemaa.

Vaalitavoitteet pohjautuvat Suomea sitovaan YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Tukiliiton mukaan tulevan eduskunnan on varmistettava, että sopimusta noudatetaan.

1. Vammaisten henkilöiden asuminen ja osallisuus on turvattava

Asuminen ja siihen liittyvät palvelut on turvattava YK:n vammaissopimuksen 19 artiklan mukaisesti. Asumisessa on huomioitava niin perheiden kuin yksilöidenkin tarpeet.

2. Työstä on saatava palkkaa

Vammaisten henkilöiden on saatava sama palkka samanarvoisesta työstä yhdenvertaisesti muiden kanssa YK:n vammaissopimuksen 27 artiklan vaatimalla tavalla.

3. Vammaisten henkilöiden toimeentulo on turvattava

Vammaisten henkilöiden toimeentulo on turvattava kuten YK:n vammaissopimuksen 28 artiklassa vaaditaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen tulee olla kohtuullisia ja sosiaaliturvan riittävää.

Lista vaalilupauksen antaneista ehdokkaista