Ihmelääke nimeltä liikunta

Henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut ja asianmukaiset apuvälineet mahdollistavat vaikeavammaisen säännöllisen liikuntaharrastuksen.


”(Liikuntapoliittisessa) Selonteossa on esimerkiksi havaittu, että mitä enemmän ihmisellä on liikkumis- ja toimintarajoitteita, sitä enemmän merkitystä ihmisen liikkumiseen on eri hallinnonalojen ratkaisuilla.”

”Lisäksi siinä todetaan, että nykyisten liikuntaa ja liikkumista tukevien palveluiden ulkopuolelle jäävät todennäköisesti ne, jotka hyötyisivät liikunnasta eniten, kuten vaikeavammaiset ja toimintakyvyltään heikkokuntoisimmat ikääntyneet.”

” On havaittu, että suurimmat potentiaaliset säästöt sosiaali- ja terveyskuluissa löytyvät tämän ryhmän toimintakyvyn tukemisesta. Selonteon pohjalta Valtion liikuntaneuvosto esittää, että kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon yhteiskunnassa tulee liittää liikkumisvaikutusten arviointi.”


Lue lisää Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n tutkimuspäällikön, Aija Saaren kuukausittain julkaistavassa blogissa – ”vähän kaikkea” vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan alalta: inkkupiirakasta hankkeisiin, esteettömyydestä luokitteluun, arviointia ja seurantaa sekä miten muualla asiat on tehty.

https://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/blogit/7118-ihmelaake-nimelta- liikunta?fbclid=IwAR0-Jd6mGdLzgePt8iMKTss-6YNbHkiV_ywyoYu0Ziawq8KM6VuPhiZRXJY