Järjestöpäivän viesti: Yhdistykset tarvitsevat tukea paikalliseen vaikuttamiseen

Tulppaanitalossa 3.11. pidettyyn järjestöpäivään osallistui 40 yhdistystoimijaa eri puolilta Suomea. Päivään osallistui myös suurin osa liittohallituksen jäsenistä sekä Tukiliiton johtoryhmästä.

Päivän yhtenä tavoitteena oli saada tietoa yhdistysten tarpeista ja odotuksista kattojärjestöä kohtaan. Keskusteluissa tärkeimpänä asiana nousi esiin yhdistysten tuen tarve paikalliseen ja alueelliseen vaikuttamiseen.

Päivän aikana käytiin keskustelua myös liiton rakenteesta sekä sääntöuudistuksesta. Järjestöpäivässä esiin nousseita tarpeita, odotuksia ja ideoita tullaan hyödyntämään Tukiliiton toiminnan kehittämisessä.

Lisäksi liittohallitus käsittelee seuraavissa kokouksissaan evästykset sääntöjen uudistamiseksi. Järjestöpäivän lisäksi yhdistysten sekä jäsenistön toiveita ja tarpeita on kartoitettu tämän vuoden aikana yhdistyskyselyssä, Tukipiirien vaalisoittokierroksella, kaikille yhdistyksille suunnatulla yhdistyssoittokierroksella, aluetreffikiertueella sekä syksyllä tehdyssä jäsenkyselyssä.

Olemme saaneet näiden avulla teiltä arvokasta tietoa ja kehittämisehdotuksia, joita voimme hyödyntää Tukiliiton toimintojen kehittämisessä.

Kiitos kaikille aktiivisuudesta!