Kulkukeskuksen asiakasohje on julkaistu

Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen asiakasohje on julkaistu. Asiakasohje sisältää yleisiä palvelun käyttöä koskevia ohjeita kuten ohjeet kuljetustilauksen tekemiseen ja palvelun arviointiin.

Kulkukeskuksen toiminnan sujuvuuden yksi edellytys on selkeät asiakasohjeet ja siksi asiakkaat ovat olleet tärkeässä roolissa, kun ohjeita on laadittu.

Kehittäjäasiakkaille järjestettiin syksyllä 2019 työpaja, johon osallistui 30 vapaaehtoista asiakasta sekä Länsi-Uudenmaan kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajaa.

Tilaisuudessa esille nousseet toiveet on Espoon kaupungin mukaan huomioitu asiakasohjetta laadittaessa. Lisäksi neuvostot ovat kommentoineet ohjeluonnosta. Asiakasohjeet pohjautuvat kuntien hyväksymiin kuljetuspalvelun toimintaohjeisiin.

Asiakasohjeeseen voit tutustua osoitteessa tästä linkistä www.lu-palvelut.fi/kulkukeskus kohdassa Matkustaminen.