Raportti toimintarajoitteisille henkilöille suunnatuista kyselyistä julkaistu

Liikuttaako? -raportti kokoaa toimintarajoitteisille henkilöille suunnatun Liikkujakyselyn sekä urheiluseuroille ja muille liikuntaa järjestäville yhdistyksille suunnatun Seurakyselyn tulokset.

Suomen Paralympiakomitean ja Liikuntatieteellisen Seuran laatima raportti avaa toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia ja niihin liittyviä haasteita niin liikkujan kuin toiminnan järjestäjän näkökulmasta.

Harrastamisen kalleus, sopivan kaverin ja harrastusryhmien puute, oma terveydentila, liikuntatilojen esteellisyys, saavutettavan ja ajantasaisen tiedon puute, ongelmat vammaispalveluissa. Ja tietysti koronan pelko.

Siinä toimintarajoitteisten henkilöiden kertomia esteitä liikunnan harrastamisen tiellä. Toimintarajoitteisille henkilöille suunnattuun Liikkujakyselyyn vastasi 1213 toimintarajoitteista henkilöä. Heistä noin 70 prosenttia liikkuu suosituksia vähemmän ja 65 prosenttia haluaisi liikkua nykyistä enemmän.

Liikuttaako? raportti on ladattavissa tämän linkin kautta.