Selvitys Kelan hankinnoista valmistui

Kela on saanut hankinnoista runsaasti palautetta ja mediajulkisuutta. 5.4.2019 KELAn valmistunut selvitys esittelee suosituksia, joiden toteuttamista aletaan valmistella heti.


Kela kertoo, että selvitystyön suositukset on tarkoitus saada käyttöön nopeasti. Uudistusten aikataulujen, rakenteiden ja vastuiden on tarkoitus olla selvillä elokuussa 2019.

Selvitys (https://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/selvitys- kelan-hankinnoista-valmistui) keskittyy ensisijaisesti suoraan asiakkaille tehtäviin etuushankintoihin.


Erityisesti tarkasteltaviksi hankinnoiksi oli valittu muun muassa:
• kuntoutushankinnat (avoterapiat ja laitosmuotoinen kuntoutus)
• vammaisten tulkkauspalvelut
• taksien välityskeskukset


Selvityksessä suositellaan hankintastrategian, hankintaohjeiden ja hankintatoimen uudistamista. Suositusten kattava käyttöönotto edellyttää riittäviä resursseja. Hankintojen uudistaminen kokonaisvaltaisesti tarkoittaa, että uudistamisehdotukset siirtyvät osaksi Kelan hankintatoimea.


Suosituksen ehdottamissa toimenpiteissä asiakasnäkökulmaa sekä hyviä hankinta-
ja kilpailutuskäytäntöjä vahvistetaan, ja markkinavaikutukset, vastuullisuus ja riskien hallinta huomioidaan jatkossa paremmin. Lisäksi selvityksessä ehdotetaan uusien hankintamenettelyjen, kuten rekisteröintimenettelyn, kokeilua.


Kehitysvammaisten Tukiliitossa pidetään erittäin hyvänä, että Kela on tehnyt tämän selvityksen ja kuullut sitä varten myös järjestöjä.


“Selvityksessä tulee esiin laajaa kritiikkiä Kelan hankintatoiminnasta ja siksi on tärkeää,
että Kela aikomallaan tavalla kilpailutuskäytäntöjen parantamisen rinnalla lähtee nyt nopealla aikataululla kehittämään muita asiakaslähtöisempiä palveluiden järjestämistapoja, kuten selvityksessä mainittua rekisteröintimenettelyä, erityisesti kuntoutus- ja tulkkauspalveluihin”, Tukiliiton lakimies Tanja Salisma sanoo.

Salisma korostaa lisäksi, että Kela-kuljetuksissa edelleen esiintyviin ongelmiin on pikaisesti puututtava. Viime vuoden epäonnistumiset kilpailutuksissa eivät saa toistua. Asiakkaiden huonoista kokemuksista tuli paljon viestejä Tukiliiton lakineuvontaan.


“Tukiliitossa edellytämme, että Kela tekee ennen uusiin palveluiden hankkimisen ja järjestämisen tapoihin siirtymistä suorahankintoja kilpailutuksissa ulkopuolelle jääneiltä palveluntuottajilta aina, kun se on asiakkaan edun mukaista ja hankintalain perusteella mahdollista,” Salisma sanoo.

Lisää tietoa löytyy osoitteesta: https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/selvitys-kelan-hankinnat/