Me Itse Espoo

Me Itse on kehitysvammaisten henkilöiden itse vuonna 1999 perustama valtakunnallinen järjestö. Se on liike itsenäisen elämän puolesta. Jäseniä Me Itsellä on koko Suomessa yli 1 000.

Jäsenet toimivat paikallisissa Me Itse -ryhmissä, joita on 37 ryhmää eri puolilla Suomea. Vapaaehtoiset taustatukihenkilöt tukevat ryhmien toimintaa. Espoon ryhmän nimi on Me Itse Espoo.

Me Itse Espoo

Me Itse Espoo on perustettu 24.4.1999. Paikalliset Me Itse ryhmät ovat tärkein osa Me Itsen toimintaa. Ryhmän merkitys jäsenille on se, että ryhmään kuuluminen vähentää yksinäisyyttä, on syy lähteä kotoa kavereiden ja ystävien pariin sekä mahdollistaa vertaistuen.

Ryhmässä vaihdetaan kuulumisia, keskustellaan ajankohtaisista asioista ja jaetaan tietoa ja elämänkokemuksia. Ryhmässä opitaan toinen toisilta monia asioita ja mietitään keinoja jäsenten yhteiskunnallisen aseman edistämiseksi.

Toinen tärkein Me Itsen toimintamuoto on kokemuspuhujatoiminta. Koulutetut kokemuspuhujamme käyvät kertomassa erilaisissa tilaisuuksissa kokemuksiaan esimerkiksi arjen sujumisesta ja vammaisuudesta.

Me Itse ry jäseneksi

Me Itsen jäseneksi voi liittyä täyttämällä Me Itsen jäsenlomakkeen tästä.

Me Itse ry:n jäsen voi valita jäsenlehdeksi Tukiliiton yleiskielisen Tukiviestin tai selkolehti Leijan. Me Itsen jäsenenä saa lisäksi kaksi kertaa vuodessa Meikäläiset-jäsentiedotteen. Aiempia jäsentiedotteita voi lukea valtakunnallisen Tukiliiton sivustolta: materiaaleja.

Me Itse Espoo yhteystiedot

Puheenjohtaja: Satu
Varapuheenjohtaja: Klaus
Tiedottaja-sihteeri: Henrik, puh. 040 760 6901
Taustatukihenkilö: Eveliina, puh. 0400 608479
Virallinen valokuvaaja ja Me Itse Espoo yhteyshenkilö: Henrik Särkkä, puh. 040 760 6901

Me Itse Espoon sähköpostiosoite on: meitse.espoo@gmail.com

Karaokelaitteet

Yhdistyksellä on käytössään karokelaitteet, joita voi lainata karaokeiltaa varten esimerkiksi asumisyksiköille tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin.

Tiedustelut karaokelaitteista: Klaus 040 828 6481, klausm@luukku.com

Video Me Itse Espoo mediakurssi

Me Itse Espoo säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMIALUE:
Nimi on Me Itse Espoo
Kotipaikka on Espoo, toimialue Espoo ja lähialueet.
Nämä säännöt on hyväksytty kokouksessa 23.01.2015.

TARKOITUS:
Me Itse Espoon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämisoikeuden toteutumista, yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja hyvää elämää.

TOIMINTAMUODOT:
– Toimimme kehitysvammaisten ihmisten kokoavana voimana ja tukena.
– Opastamme ja kannustamme jäseniä puolustamaan ja parantamaan oikeuksiaan.
– Teemme ehdotuksia ja annamme lausuntoja, joiden tavoitteena on parantaa kehitysvammaisten ihmisten elämää.
– Järjestämme kulttuuri- ja virkistystoimintaa ja olemme mukana järjestämässä koulutustilaisuuksia.
– Harjoitamme tiedotustoimintaa.
– Toimimme yhteistyössä muiden ryhmien kanssa ja edustamme jäseniä yhteistyöverkostoissa.

TOIMINNAN RAHOITUS:
Me Itse Espoo saa vuosittain rahaa valtakunnalliselta Me Itse ry:ltä. Espoon Kehitysvammatuki ry maksaa osan kuluista ja jäsenet rahoittavat itse osallistumistaan ja virkistykseen liittyvää toimintaa. Me Itse Espoo voi anoa rahaa myös muilta tahoilta.

JÄSENET:
Me Itse Espoon toimintaan voi tulla mukaan 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka haluaa edistää Me Itse Espoon tarkoituksen toteutumista ja hyväksyy nämä säännöt. Liittyminen tapahtuu täyttämällä Me Itse liittymislomake ja maksamalla Me Itse ry:n jäsenmaksu vuosittain. Kunnia – avain myönnetään kerran vuodessa ansioituneelle Me Itse Espoon jäsenelle tai yhteistyökumppanille. Avaimen myöntämisestä päättää hallitus ja edellinen avaimen myöntäjä.

JÄSENEN EROAMINEN:
Jäsen voi erota ilmoittamalla asiasta puheenjohtajalle tai sihteerille.

PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÖ:
Me Itse Espoon ylintä päätösvaltaa käyttää kokous. Kokoukseen käsiteltävät asiat valmistelee hallitus.

KOKOUKSET:
Me Itse Espoon kokoukset pidetään joka toinen kuukausi, mutta ei loma-aikoina. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen kokous, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Kokouskutsu lähetetään 7 – 14 vuorokautta ennen kokousta. Käsiteltävät asiat ilmoitetaan kokouksessa esityslistassa. Jokainen läsnä oleva jäsen saa äänestää ja puhua kokouksessa.

Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä, jos äänet menevät tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Lippuäänestyksessä tasaäänet ratkaistaan arvalla. Kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Valitaan edustajat yhteistyöelimiin ja kokouksiin edustamaan Me Itse Espoota. Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.

ME ITSE ESPOON HALLITUS:
Hallitukseen kuuluu 5-10 varsinaista jäsentä. Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Sama henkilö voi olla kaksi kautta peräkkäin hallituksessa. Hallituksen jäsenistä puolet vaihtuu kerrallaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja enintään kahdeksi kaudeksi. Sihteeri voidaan kutsua hallituksen ulkopuolelta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN:
Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan Me Itse Espoon kokouksen kaksi kolmasosan enemmistön päätös.

NIMEN KIRJOITTAMINEN:
Me Itse Espoon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä tarvittaessa taustatukihenkilö.

Me Itse ryhmät Suomessa

Me Itsellä on 37 ryhmää eri puolilla Suomea. Paikallisia Me Itse -ryhmiä ovat:

Etelä-Suomen lääni:
Espoon Me Itse -ryhmä
Heinolan Me Itse -ryhmä
Helsingin Me Itse -ryhmä
Hyvinkään Me Itse -ryhmä, “Hyvinkään Me Itse -ryhmän Sankarit”
Kotkan Me Itse -ryhmä, “Kotkan omituiset otukset”
Lahden seudun Me Itse -ryhmä
Mäntsälän Me Itse -ryhmä
Riihimäen Me Itse
Rinnekodin Me Itse -ryhmä

Itä-Suomen lääni:
Kuopion Me Itse -ryhmä
Pohjois-Karjalan Me Itse -ryhmä (maakunnallinen ryhmä)
Rantasalmen Rantanorpat
Kouvolan seudun Me Itse -ryhmä

Länsi-Suomen lääni:
Eurajoen Me Itse -ryhmä, “Eurajoen Jokiravut”
Harjavallan Me Itse -ryhmä
Huittisten Me Itse -ryhmä, “Huittinen – Hulivilit”
Ilmajoen Me Itse -ryhmä, “Ilmajoen Me Itse – Jussit”
Jyväskylän Me Itse -ryhmä, “Jyvässeudun Me Itse”
Jämsän Me Itse -ryhmä, “Lukkoilantien toverit”
Kankaanpään Me Itse
Kauhajoen Me Itse -ryhmä, “Kauhajoen kamut”
Keuruun Me Itse -ryhmä
Merikarvian Me Itse -ryhmä
Porin Me Itse -ryhmä, “Porin Päreet”
Rauman Me Itse
Seinäjoen Me Itse -ryhmä
Tampereen Me Itse -ryhmä, “Tampereen Hämpit”
Turun Me Itse -ryhmä, “Me Itse Turku”
Valkeakosken Me Itse -ryhmä, “Valkeakosken vaeltajat”

Oulun ja Lapin lääni:
Haapaveden Me Itse -ryhmä
Haukiputaan Me Itse -ryhmä
Kajaanin Me Itse -ryhmä
Lapin Me Itse -ryhmä, “Lapin metkat”
Limingan Me Itse -ryhmä (Liminka-Lumijoki-Tyrnävä) “Lakeuden kutsu”
Oulun Me Itse -ryhmä
Pyhäjärven Me Itse -ryhmä “Pyhäjärven Meikäläiset”
Raahen Me Itse -ryhmä, “Raahen Fantti”

* * *

Espoon Kehitysvammatuki ry julkaisee näillä nettisivuilla myös Me Itse ry:n ajankohtaisia uutisia.

Me Itse ry:n jäseneksi voi liittyä erikseen täällä

Espoon Kehitysvammatuki ry tekee läheistä yhteistyötä Me Itse Espoon kanssa. Me Itse ry:n jäsenyys ei kuulu suoraan Espoon Kehitysvammatuen jäsenyyteen. Me Itse ry:hyn liitytään erikseen ylhäällä olevan linkin kautta. Voit olla jäsenenä molemmissa.

Espoon Kehitysvammatuen jäseneksi voit liittyä täällä

Espoon Kehitysvammatuki on vuonna 1972 perustettu Espoon alueen kehitysvammaisten ja heidän omaistensa järjestö.